Ekonomi

Mäklarna tror på stillastående huspriser 2014

Huspriserna står stilla under nästa år medan bostadsrättspriserna stiger, i alla fall om vi tror på mäklarna.

Fastighetsbyråns mäklare har fått sia om hur bopriserna kommer att se ut under nästa år och majoriteten tror på oförändrade huspriser men stigande bostadsrättspriser.

- Mäklarnas bild av 2014 ligger i linje med hur det sett ut under 2013. Stabila huspriser men uppgång på bostadsrätter. Bostadsbrist, låga räntor och minskad oro kring ekonomi och omvärld talar för att det kan fortsätta på samma sätt under 2014. Men om priserna går upp kanske det inte är främst i Stockholm det kommer att ske – där priserna redan är höga. Mäklarna i Malmö och inom segmentet större ort är de som i högst utsträckning tror på prisuppgångar, säger Lars-Erik Nykvist som är vd för Fastighetsbyrån.

Totalt är det 55,2 procent som tror på oförändrade huspriser, medan 41,6 procent tror på en prisuppgång.