Ekonomi

Mäklarna: Så har bolånen påverkats av bolånetaket

Mäklarna anser att bankerna blivit tuffare och att försäljningstiderna har ökat.

Mäklarsamfundet har undersökt hur mäklarna anser att bolånetaket slagit mot marknaden och bostadsköparna. Åtta av tio mäklare anser att påverkan varit kraftig, speciellt bland förstagångsköpare, ekonomiskt svaga grupper och unga människor som mäklarna menar nästintill försvunnit från marknaden. Rapporten visar även att 90 procent av mäklarna anser att försäljningstiderna ökat som en följd av bolånetaket och att köparnas lån blivit dyrare.

Men rapporten visar också att olika län varit utsatta i olika stor utsträckning. I områden med tuffare arbetsmarknad är det färre som får bolån eftersom kraven på låntagaren ökat. 51 procent av mäklarna anser att bankerna blivit tuffare och ofta nekar till bolån trots att kunden kan anses ha god betalningsförmåga. Mäklarsamfundet menar också att bostadsbrist lokalt i slutändan påverkar tillväxten för det utsatta området eftersom det blir svårare att locka studenter och arbetskraft då det inte finns några bostäder.

Den vanligaste finansieringen av kontantinsatsen varierar i landets län. I Stockholm är det vanligast att den finansieras med vinst från tidigare försäljning, i Norrbotten är istället blancolån vanligast medan det på Gotland är släkt och vänner som hjälper till.