Juridik

Mäklarbranschen skapar alternativ till ARN

Ny nämnd ska ge förbättrat tvistförfarande mellan mäklare och konsument.

Mäklarsamfundet och Fastighetsmäklarförbundet har enats om en ny tvistlösningsnämnd som ska stärka konsumenten. Nämnden ska fungera som ett specialiserat branschalternativ till den Allmänna Reklamationsnämnden ARN, men ARN är fortfarande tänkt att fungera som huvudalternativet.

- Det är vårt ansvar att hjälpa konsumenterna med tydlighet och kompetens i alla steg när en bostad ska köpas eller säljas, även när det uppstår tvist. Detta gör vi nu som en enad bransch, säger Anders Edmark, ordförande i Mäklarsamfundet.

Nämnden finns redan i form av Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd, men den behöver anpassas för att fungera som tänkt. Efter anpassningarna skulle alla landets fastighetsmäklare omfattas av dess kompetens vilket i sin tur väntas leda till ett förbättrat tvistlösningsförfarande.

Ett krav för att kunna få godkänt för den här anpassningen är att EU:s direktiv om konsumentens rätt att pröva sitt krav utanför domstol måste ha trätt i kraft först, och det förväntas det göra i mitten av nästa år. Därefter skickas ansökan in om regeringens godkännande. Men arbetet med anpassningarna uppges redan ha påbörjats, och de beräknas vara klara i början av 2016.