Ekonomi

Mäklarbarometer visar att husmarknaden accelererar

Mäklarbarometer visar att husmarknaden accelererar

Intresset för hus är idag stort och Malmö har seglat upp som den hetaste regionen.

Småhusmarknadens priser i storstadsområdena accelerar snabbare än vad de gjort på fem år enligt resultatet från den undersökning som SBAB genomfört i form av en enkät till 222 mäklare. Mäklarbarometern visar att efterfrågan ökar snabbare än utbudet vilket i sin tur gett tilltagande budgivningar, högre slutpriser och kortare försäljningstider under kvartal två.

På bostadsrättsmarknaden stormar det dock inte lika mycket längre, där anser sig mäklarna se en dämpning.

- Det är fortsatt bra drag på storstädernas bostadsmarknader. En liten, men hälsosam, inbromsning från tidigare toppfart kan skönjas på bostadsrättsmarknaderna. Å andra sidan verkar småhusmarknaderna accelerera, säger Tor Borg, chefekonom på SBAB.

Malmö-regionen uppges, efter att en längre tid legat under storebröderna Göteborg och Stockholm, ha ökat i attraktionskraft och är för tillfället hetast enligt mäklarna. Analysen bygger på en sammanvägd bedömning av slutpriser, budpremier och försäljningstider.

- Malmöregionen har lidit av närheten till den svaga danska bostadsmarknaden. Efter att ha släpat efter, både vad gäller efterfrågan och priser, verkar den nu vara på väg att återhämta sig i rask takt, säger Tor Borg.

Majoriteten av mäklarna räknar med fortsatt prisuppgång, dock med viss inbromsning. Spåkulan visar prisökningar på 2-4 procent i Stor-Stockholm, 1-3 procent i Stor-Malmö och 0-1 procent i Stor-Göteborg mellan juni och september.