Barn

Lunds byggnadsnämnd överklagar bygglovsbeslutet för kojan

Beslutet att kojan i björken kräver bygglov överklagas av Lunds byggnadsnämnd till mark- och miljööverdomstolen i Stockholm.

Kojan i Lund fortsätter skapa spänning både för familjen, grannarna och resten av de boende i kommunen. Nu är det Lunds byggnadsnämnd som valt att överklaga mark- och miljödomstolens beslut att kräva bygglov för kojan, till mark- och miljööverdomstolen i Stockholm. De har svårt att se att det skulle krävas bygglov för den och säger till Sydsvenskan att överklagandet gör att de sedan har en dom att förhålla sig till även i andra fall, och att det då finns risk att fler måste söka bygglov i efterhand om det skulle visa sig att bygglovsbeslutet var korrekt.

Diskussionerna kring kojan uppkom efter att grannfamiljen valt att anmäla kojan till kommunen eftersom de anser att den förfular deras utsikt och borde rivas, men både kommunen och länsstyrelsen lät den sitta kvar. Det var först förra veckan som mark- och miljödomstolen beslöt att den krävde bygglov. Men nu väljer alltså Lunds byggnadsnämnd att överklaga.