Köpa & sälja hus

Lockpriserna tillbaka

Mäklarna har övergett begreppet accepterat pris.

Mäklarna har övergett begreppet accepterat pris. Foto: My Wahlberg

Antalet anmälningar av fastighetsmäklare ökade kraftigt under 2015, visar färsk statistik från Fastighetsmäklarinspektionen. Den vanligaste orsaken var lockpriser.

2015 skedde en kraftig ökning av antalet mäklare som blev anmälda till Fastighetsmäklarinspektionen. Det var priset i marknadsföringen, dvs lockpris, följt av budgivningsprocessen som var orsaken till de flesta anmälningar.

Andelen anmälda fastighetsmäklare i förhållande till antalet registrerade fastighetsmäklare var 5,5 %, vilket är den högsta nivån sedan 2007. Även andelen mäklare som har tilldelats en disciplinär åtgärd har ökat under 2015 till 1,1 %. 

– Synpunkter på priset i marknadsföringen (s.k. lockpriser) är nu den absolut vanligaste orsaken till att en fastighetsmäklare blir anmäld. Just denna anledning har svarat för 28 procent av alla anmälningar under 2015. Den näst vanligaste orsaken är missnöje med budgivningsprocessen. Sammantaget har dessa två områden nämnts i drygt hälften av alla anmälningar” konstaterar Eva Westberg, chef för Fastighetsmäklarinspektionen. 

En av många förklaringar till detta är sannolikt den rådande bostadsmarknaden och snabb budgivning. Under slutet av året har många mäklarföretag övergett begreppet ”accepterat pris”, som enligt inspektionens uppfattning är ett begrepp som har varit missvisande för konsumenter.

– Det bästa vore om mäklare, utifrån sin kompetens och erfarenhet av den aktuella marknaden, i stället använder ett bedömt marknadsvärde i sin marknadsföring” anser Eva Westberg.