Lockpriserna ökar i Stockholm

Trots en försiktig ökning av bostadspriserna 2014 har spannet mellan accepterat pris och slutpris fortsatt växa.

Spannet mellan accepterat pris och slutpris fortsatte att öka i Stockholm under början av året trots bostadsprisernas försiktiga utveckling. Bostadsprisernas kraftiga ökning var, under förra året, huvudargument till varför spannet ökade - de gjorde marknaden svårbedömd. Men nu höjer Mäklarsamfundet varningsflagg. Ingrid Eiken, vd för Mäklarsamfundet, menar att utvecklingen är bekymmersam eftersom branschen riskerar kritik och dåligt rykte.

- Uppfattas utgångspriserna som för låga riskerar branschen kritik från både konsumenter och Fastighetsmäklarinspektionen. Det skulle skada branschens anseende. En svårbedömd marknad kräver helt enkelt mer av fastighetsmäklarna, säger hon till Di.se.

Statistik visar att spannet ökat till 9 procent under början av 2014. I Göteborg och Malmö ligger det kvar mellan 7-10 procent, men där har å andra sidan införandet av accepterat pris aldrig riktigt slagit igenom. I Stockholm däremot gick spannet från 20 procent ner till 3 procent efter införandet. Att det sedan har ökat under förra året, och även i början av detta, är därför negativt. Dock har spannet mellan accepterat pris och slutpris, när det kommer till endast huspriser, fortsatt hållit sig på en låg nivå i storstäderna.