Garage, Juridik

Ljusinsläpp går före bygglov för garage

Ljusinsläpp är viktigare än garage och uterum och på de grunderna upphävs ett bygglov i högsta instans för ett par i Helsingborg, till deras grannars stora glädje.

Efter många turer får nu ett par i Helsingborg sitt bygglov för uterum och garage upphävt i mark- och miljööverdomstolen. Tidigare har de fått rätt i samtliga instanser men under den senaste turen konstaterar mark- och miljööverdomstolen att bygget kraftigt kommer att försämra ljusinsläppet i grannens kök eftersom denna enbart har ett litet fönster och det kommer att skymmas.

Domstolen skriver, enligt Dagensjuridik.se, bland annat att ljusinsläpp i en bostad är grundläggande och nödvändigt för dess funktion. Således står det högre på listan än garage och uterum.