LB-Hus är igång igen i augusti

Efter många om och men ska produktionen i LB-Hus rulla igång igen och startmånad är satt till augusti även om det redan pågår verksamhet i fabriken.

LB-Hus nya styrelse meddelar att produktionen startar igen i augusti, det skriver Sveriges Radio. Ett par hus har redan levererats men en stor del av materialet till dessa var redan producerat före konkursen och har färdigställts med bara 1 anställd, den riktiga produktionen startar däremot igen i slutet av sommaren. Totalt är de 15 anställda på företaget just nu.

LB-Hus planerar att få 150 hus sålda under första året, vilket är ungefär hälften så många hus som hustillverkaren sålde 2011. Därefter ska de långsamt bygga upp företaget igen och återanställa i takt med att produktionen växer. De som tidigare fått gå från LB-Hus har förtur till de jobb som annonseras ut.