Ekonomi

Lästips: “Vice riksbankchef medger ränteproblem”

I en 10-frågorsintervju berättar vice riksbankchef Per Jansson om de livade diskussionerna under riksbanksmötena, om vad han anser om bankernas vinstregn och marginaler samt om sina egna bolån. Han säger bland annat att han är oroad över hushållens skuldsättning och menar att det är en angelägenhet för Riksbanken att få bukt med dessa. Han menar också att bankerna måste bli mer transparenta.

Andra fakta som kommer fram är att han har 2,8 procent i ränta på sitt bolån och att han amorterar.

Källa: Svd.se