Lästips: Byggföretagen måste pressa ner priserna

Byggpriserna har ökat i en ohållbar takt, och i en debattartikel skriver Stefan Attefall och Kurt Eliasson att de vill se byggföretag som arbetar på att minska sina kostnader.

"Det är vår uppfattning att de höga byggpriserna hämmar Sveriges tillväxt och att åtgärder bör vidtas för att hejda prisökningen", så skriver bostadsminister Stefan Attefall och Sabochefen Kurt Eliasson i en debattartikel på DI.se idag. Medan konsumentprisindex ökade med 700 procent mellan åren 1968-2010, ökade byggpriserna med 1 800 procent - och detta är ett problem menar de bägge i artikeln.

Därefter radas exempel upp på vad som görs idag och vad som bör göras framöver för att få igång bostadsbyggandet. Bland annat nämns den utredning som tagits fram för att se över hur man kan skapa mindre komplicerade byggprocesser med kortade tider, något som vi skrivit om tidigare här på Byggahus.se. Men debattörerna skriver även att de vill se att byggföretagen minskar sina kostnader och vågar bygga bostäder med minskad  vinstmarginal för att pressa ner priserna.

Debattartikeln avslutas med orden: "Vi lovar att fortsätta att göra vad vi kan för att underlätta nyproduktionen av bostäder. Vilket byggföretag blir först med att lova att minska sina kostnader och därmed erbjuda lägre byggpriser?"