“Låst läge på bostadsmarknaden”

Flyttskatterna skapar orörlighet på bostadsmarknaden.

En ny rapport från Boverket visar på samma problematik som Villaägarnas Riksförbund tidigare lyft i egen kampanj, nämligen att flyttskatterna hämmar bostadsmarknaden. Boverket kallar det för en obalans på bostadsmarknaden.

I rapporten förklarar de att bostadsbristen omöjligt kan lösas på ett par år, och att det under tiden därför är viktigt att nyttja de bostäder som faktiskt finns. Men att dagens situation med flyttskatterna gör att det uppstår inlåsningseffekter.

- Efter prisökningarna på bostäder de senaste decennierna har hushållen stora latenta skatteskulder till staten som måste betalas om man flyttar. Men genom att bo kvar går det att undvika att betala skatt. Bostadsmarknaden har gått i baklås, konstaterar Bengt Hansson, analytiker hos Boverket.

Idag är flyttkostnaden för den som flyttar från ett hus cirka 17 procent av priset, samma siffra för bostadsrätter är 10 procent. Genomsnittlig transaktions- och flyttkostnad för småhus uppskattas till 382 000 kronor, och för bostadsrätt 183 000 kronor.

Boverket hoppas nu att underlaget ska ge politikerna en grund att stå på för att skapa en förändring.