Juridik, Ekonomi

Långvarig konflikt om en brygga

Sjöutsikt, dock ej Konnmans.

Sjöutsikt, dock ej Konnmans.

Grannarna vill inte ha någon mer brygga, men paret Konnman tänker inte ge upp.

Hans och Birgitta Konnmans stenpir skulle ha blivit en brygga men har istället hamnat i rättssalar under flera års tid. De hade ett muntligt ok för bryggbygget från öns stugförening, men när de satte igång många år senare överklagade grannarna.

Nu har länsstyrelsen beslutat att stenpiren måste bort. Problemet är delvis att paret inte äger marken den står på. Paret, som är öns enda fastboende, vägrar dock att ta bort den trots vitesföreläggande. De menar på att det skulle kosta tusentals kronor att ta bort den och att flera av grannarna har egna bryggor. De sätter nu sitt hopp till Lantmäteriet och möjligheten att få rätt till marken.

Det uppges ha varit flera år av beslut och överklaganden innan det nådde fram till den situation de står i idag. En flytt står för dörren, men först måste de få klart situationen med bryggan.

– Det hänger ju ett vite över fastigheten och ett vitesföreläggande innebär ju att en mäklare inte vill ta i det. Vi sitter fast, säger Hans Konnman.

Källa: Sr.se.

 

8 kommentarer