Ekonomi

Långsamt stigande huspriser

Det fortsätter peka uppåt för huspriserna generellt sett, men i ett par län syns en nedgång senaste tre månaderna.

Huspriserna har inte haft en negativ kurva på riksnivå sedan januari i år visar en färsk rapport från Statistiska Centralbyrån. Ända sedan januari har de antingen legat oförändrade, eller ökat försiktigt, månad efter månad. Senaste tremånadersperioden, september-november, visar på en 1-procentig ökning jämfört med tremånadersperioden före. Totalt steg priserna i 10 av landets 21 län.

5 län visar dock negativt i statistiken. Mest tappade Jämtlands län med sina -4 procent, därefter kommer Kronobergs län med -3 procent. Övriga län där priserna sjunkit marginellt är Uppsala, Gävleborg och Norrbotten. På andra sidan av skalan hittar du Västernorrland, där har priserna istället stigit med hela 6 procent de senaste 3 månaderna. Så här ser topp 5 ut:

1. Västernorrland +6 %

2. Västmanland +5 %

3. Blekinge, Västerbotten +4 %

4. Östergötland +3 %

5. Stockholm, Södermanland, Jönköping +2 %

I storstadsområdena Göteborg och Malmö steg priserna med en procent hos förstnämnda och stod oförändrade hos sistnämnda.