Juridik

Långdragen tvist med kommunen om grannes altan

Tranås kommun får återigen kritik för att ha misskött ett bygglovsärende, och därefter inte följt länsstyrelsens beslut.

Tranås byggnadsnämnd är återigen i blåsväder. Denna gången gäller det en altan som länsstyrelsen ger kommunen bakläxa på - för andra gången. Ärendet har tidigare varit uppe i både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen där samtliga instanser dömt att bygget borde ha krävt bygglov och därför ska rivas. Men kommunen upphävde sedan det rivningsbeslut de fattat.

– Det är helt oacceptabelt av en kommun att försöka fuska och med fula knep frånsäga sig ansvar. Den här cirkusen måste rättas till, säger Oscar Stenqvist som är en av de som anmält ärendet.

Allt började när Oscar Stenqvist och Malin Swahn såg att grannen byggt en 180 centimeter hög altan som slutar 40 centimeter från deras tomtgräns, detta utan att de fått ge ett grannutlåtande. De kontaktade då Tranås Kommun som meddelade att altanen inte krävde något bygglov.

Efter tre års strid med kommunen har nu länsstyrelsen gett Oscar och Malin rätt - för andra gången. Altanen borde ha krävt bygglov och ska därför rivas.

Källa: Tranåsposten