Långa bostadsköer ökar i högt tempo

Södermalm i Stockholm.

Södermalm i Stockholm. Foto: Google Maps.

Bostadsköerna slår rekord och likaså antalet förmedlade lägenheter.

Bostadsköerna ökar i rekordtempo rapporterar Sveriges Radio. I dagsläget står snart en miljön människor i kö i storstadsområdena, totalt cirka 636 000 personer bara i Stockholm. Det är också där som kön ökar snabbast. 

– Ökningen beror antagligen på att det är en svår bostadsmarknad. Att ställa sig i bostadskön är ett sätt för många att planera inför framtiden. Men sedan är det ju också så att befolkningen ökar väldigt kraftigt, säger Marika Nordström, marknadschef på Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Kön i Stockholm har hittills i år ökat med 40 000 personer. Och fler lär det bli. Antalet förmedlade lägenheter väntas också bli rekordstort men utgör en liten del av antalet köande, totalt förmedlas omkring 13 500 lägenheter.

Samtidigt byggs det en hel del på sina håll, men ännu inte tillräckligt för att bygga ikapp den av Boverket angivna bostadsbristen. Snarare byggs det mindre än vad det behöver byggas för att ens hålla bostadsbristen i schack, och byggtakten minskar dessutom. Därför spår man att bostadsköerna kommer att fortsätta öka fort - framför allt i storstadsområdena.

Källa: Sverige Radio