Ekonomi

Låneräntan minskar och tillväxttakten på lånen likaså

Tillväxttakten på lånen avtar och den genomsnittliga låneräntan minskar enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

Den genomsnittliga låneräntan har gått från 3,94 procent i april till 3,92 procent i maj visar siffror från Statistiska Centralbyrån. Även den rörliga räntan har minskat och gått från 4,18 procent till 4,16 procent under samma period.

Tillväxttakten på lånebördan fortsätter också att minska, den låg på 4,8 procent i april men sjönk till 4,6 procent i maj. Vid samma tidpunkt i fjol låg den på exakt 7 procent. Bostadslånen utgör större delen av dessa siffror.