Ekonomi

"Låg risk för boprisfall 2015"

"Låg risk för boprisfall 2015"

Sannolikheten för att priserna på hus faller under året bedöms ligga under 16 procent.

SBAB har frågat mäklare i Stockholm, Göteborg och Malmö vad de tror om bopriserna under 2015. Majoriteten tror att sannolikheten för ett prisfall är under 20 procent, och tittar vi enbart på husmarknaden minskar samma siffra till 16 procent.

Samtidigt som majoriteten tror att det finns en liten risk, finns det också en ganska stor grupp mäklare som inte tror att det finns någon risk för boprisfall alls. SBAB:s chefekonom Tor Borg är dock något skeptisk.

- Att sannolikheten för prisfall i genomsnitt bedöms vara strax under 20 procent förvånar mig inte, även om jag personligen nog skulle sätta den något högre. Det som däremot förvånar mig är att nästan var tredje mäklare helt förkastar möjligheten att priserna skulle falla. Det tyder på att ganska många har lite orimliga prisförväntningar, säger han.

Siffrorna är ett genomsnitt för landets tre största städer. Tittar vi istället på bedömningen av husprisernas utveckling lokalt kan vi se att risken för ett prisfall bedöms vara lägst i Göteborg med en sannolikhet på 11 procent, medan den är 17 procent i Malmö och 19 procent i Stockholm.