Lag om registrering för utländska byggföretag

Utländska byggföretag som kommer till Sverige ska i framtiden registrera sig så att säkerhetsinspektioner kan utföras, ett lagförslag arbetas nu fram av regeringen.

Regeringen arbetar med att ta fram ett register över utländska byggbolag så att de lättare kan utföra tillsyn via säkerhetsinspektioner, detta säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström till Ekot.

Arbetet med det lagförslag som säger att utländska företag måste registrera sig i Sverige ska vara klart före årets är slut, därefter kan inspektioner utföras och tanken är även att det ska kunna ges böter om säkerheten inte följs av byggföretaget ifråga. Detta för att minska antalet olyckor på byggarbetsplatser och höja tryggheten för arbetarna.