Kryphål i lagen skapar osäkerhet för köpare av nyproduktion

Kryphål i lagen skapar osäkerhet för köpare av nyproduktion

Foto: Oscar Properties.

Många byggbolag struntar i att köpa garantier vilket kan gå ut över köparnas ekonomi om något går snett i byggprojektet.

Vid nyproduktion finns det en lag som säger att byggföretaget ska teckna en försäkring som skyddar köparnas pengar vid oförutsedda händelser. Men ett kryphål i lagen har länge gjort att byggbolagen kommer undan. Genom att redovisa "slutliga kostnader" i ett tidigt skede - ibland innan bygget ens har påbörjats - slipper byggföretagen teckna försäkringen.

Konsekvensen vid negativa händelser inom byggbolaget kan bli att köparen blir av med sina pengar genom att de får en oprioriterad fordran. Tidigare har detta varit ett ganska litet problem eftersom behovet av bostäder varit så stort. Men nu när nyproduktionerna blir allt svårare att sälja, blir det plötsligt en osäkerhetsfaktor för kunderna. 

– Har en aktör fuskat och inte beställt någon säkerhet, ja då blir det en oprioriterad fordran vid en krasch. Därför är det så viktigt för köpare i nyproduktionen att titta på hur det ser ut innan man köper, säger Ulrika Blomqvist, vd för branschorganisationen Bostadsrätterna.

Flera tunga jurister har uppmärksammat Svenska Dagbladet på detta som i sin tur har grävt vidare. Det visar sig att Boverket och flera andra känner till detta sedan flera år tillbaka. Men det förs ingen statistik på hur många byggbolag som satt detta i system, eller vilka aktörer som gör så. 

Det återstår att se om man kommer att täppa till hålet i lagen framgent, eller om detta får fortsätta.

Källa: SvD