Ekonomi

Kritik mot Riksbankens faktaunderlag

"Faktaunderlaget är svagt och åtgärder skulle kunna utlösa en fastighetskris".

Byggföretagen Veidekke och Rikshem riktar kritik mot Riksbanken, och vill att de ser över sitt analysmaterial. Representanter från företagen har granskat faktaunderlaget som Riksbanken använder för att analysera bostadsmarknaden, och menar på att det är svagt och inte tar hänsyn till alla väsentliga aspekter.

– De svenska hushållens skulder är i realiteten betydligt lägre i förhållande till deras inkomster än vad Riksbanken hävdar och jämför man med andra europeiska länder är de inte särskilt alarmerande, säger Ilija Batljan, vice vd för Rikshem.

Enligt deras analys saknas exempelvis viktiga tillgångar som finns i det svenska socialförsäkringssystemet, och hänsyn har inte tagits till att Sverige har ett annat välfärdssystem än andra länder. Deras granskning visar också att faktaunderlaget innehåller ett flertal felkällor.

Detta gör dem oroade inför framtiden.

– Riksbanken driver i dag en intensiv kampanj och föreslår mycket långtgående åtgärder som sannolikt skulle utlösa en fastighetskris om de genomförs, samt fördjupa redan svåra problem på bostadsmarknaden, säger Lennart Weiss, kommersiell direktör hos Veidekke, till Byggindustrin.

Samtidigt kommer en rapport från Kundkraft som visar att amorteringskravet kommer att få små effekter på bostadsmarknaden. Av över 1 000 tillfrågade är det endast 8 procent som anser att amorteringskravet kommer att påverka hur de agerar på bostadsmarknaden, 2 procent tror exempelvis på högre bostadspriser precis före införandet och tänker därför försöka sälja sin bostad.

Men 45 procent anser att det inte kommer att påverka dem alls.

- Det här är mycket spännande resultat med tanke på den pågående debatten om huruvida vi befinner oss i en bostadsbubbla som kommer att spricka. Enligt statistiken kommer de eventuella amorteringskraven ha liten effekt på de galopperande bostadspriserna eftersom så få kommer att agera till följd av dem. Därför tror vi att behovet av hjälp med ränteförhandling kommer att fortsätta öka, säger Mia Lekberg, vd för Kundkraft.