Ekonomi

Kreditvärderingsinstitut: Svenska hus är kraftigt övervärderade

21,6 procent, så mycket anser Standard & Poor att svenska hus är övervärderade.

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors har undersökt svenska bomarknaden och deras analys visar på en kraftig övervärdering av värdet på våra hus. I år tror de därför att det finns risk för att huspriserna sjunker. Som argument för detta nämner de högre amorteringskrav och Europas svaga ekonomi. 

- Huspriserna relaterat till inkomster indikerar en nuvarande övervärdering med 21,6 procent över den långsiktiga genomsnittliga pris-mot-inkomst ration, och huspriserna kan därför sjunka för att anpassa sig till det långsiktiga genomsnittet, skriver Standard & Poors i ett pressmeddelande.

Kreditvärderingsinstitutet nämner också att de inte tror att fallande huspriser skulle påverka kreditbetygen för svenska säkerställda obligationer.