Ekonomi

Krav ska ge sund amorteringskultur

Bankerna ska i främsta hand uppmuntra till amortering och arbetet ska övervakas av Finansinspektionen.

Hushållens syn på amortering har förändrats och bankerna gör inte tillräckligt för att motivera kunderna att betala tillbaka på sina lån, skriver finansmarknadsminister Peter Norman på Expressens debattsida. Detta är något som regeringen nu vill göra något åt. De vill att bankerna ska tvingas ge vägledning och råd kring lämplig amorteringstakt och att detta sedan dokumenteras så att Finansinspektionen kan följa arbetet.
 
Peter Norman uttrycker att regeringen vill stärka hushållens ställning gentemot bankerna. Han menar på att minskad amorteringsvilja stoppar mer pengar i bankernas fickor eftersom kunderna istället väljer dyra sparprodukter. Med amortering som bankens främsta råd gynnas däremot en sund amorteringskultur.