Kraftig ökning av äldre som nyttjar RUT

Kraftig ökning av äldre som nyttjar RUT

Allt fler äldre väljer att nyttja RUT-avdraget, ökningen är dramatisk.

Ökningen av den grupp äldre som väljer att nyttja RUT-avdraget är dramatisk enligt en undersökning som Statistiska Centralbyrån tagit fram på begäran av Svt. 2007 nyttjade 9 500 personer över 75 år RUT - jämfört med 2010 kan det anses vara en försvinnande låg siffra för förra året var den uppe i 71 000 personer.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Sveriges akademikers centralorganisation SACO, kommenterar undersökningen för Svt och påpekar att det handlar om nästan en fördubbling varje år. I dessa siffror bör det även tas i beaktande att personer som köper sådana tjänster för sina föräldrar inte är medräknade så siffran är troligen mycket högre.

Statistiken visar även att nästan var 10e person över 85 år nyttjade RUT-avdraget 2010, medan samma siffra låg på 1,2 procent 2007.