Juridik

Köpet hävs och paret får tillbaka 1,3 miljoner kronor

Huset håller inte måttet menar tingsrätten som dömer ut Borohus hantering av ljudproblemet.

I Ystad tingsrätt avgjordes nyligen en 6 år gammal tvist om ett betonghus. Husägarna har inte kunnat bo i huset eftersom det knäpper i väggarna. Ljudet överskrider, enligt uppgift i Sydsvenskan, Socialstyrelsens normer, och tingsrätten menar därför att husköpet ska hävas och att ägarna ska få tillbaka 1,3 miljoner kronor av de begärda 3 miljonerna.

Huset är en modell från Borohus som Finja Prefab producerat, det består av prefabricerade betongväggar och är byggt på platta på mark. Flera personer med samma hustyp ska ha vittnat om liknande ljudproblem i rätten. Enligt besiktningsförrättaren borde problemen ha åtgärdats redan när de blev kända vid tvåårsbesiktningen, men husföretaget har inte gjort så under de tre år som gått sedan dess.

Tingsrätten skriver följande: "Paret har haft framgång med sin talan i den del som avser hävning av köpet men förlorat huvuddelen av frågan om skadestånd”. Vad som gör att paret förlorar huvuddelen av skadeståndet framgår inte.