Ekonomi

Korta boräntor upp, långa ned

Den genomsnittliga räntan på hushållens nya lån gick ned från 4,33 procent i juli till 4,26 procent i augusti. Det är första gången sedan december 2009 som den genomsnittliga räntan gått ned.

Det var lån med räntebindningstid över 1 år som visade på nedgångar. Exempelvis gick lån med räntebindningstid över 1 till och med 5 år ner från 4,43 procent i juli till 4,06 i augusti. De rörliga räntorna fortsätter däremot sin uppåtgående trend och ökade från 4,36 procent i juli till 4,43 procent i augusti.

Det visar färsk finansmarknadsstatistik som SCB publicerade idag.