Köpte dyrt trädäck: "Varannan bräda hänger ner"

Limhamn.

Limhamn. Foto: Google Maps.

Ett byggföretag har fått en missnöjd kund efter att trädäcket de byggt börjat resa sig.

En husägare i Limhamn har hamnat i konflikt med ett byggföretag efter att hans trädäck rest sig och på sina håll fått rötskador. Altanen, som byggdes 2014, kostade 95 000 kronor och löper bland annat runt en pool. Men detta menar mannen är inte orsaken till fukten. Istället pekar han på att företaget har lagt hans nya trädäck ovanpå det gamla.

- Det nya däcket har byggts direkt på det gamla utan möjlighet för ventilation och vattenavrinning. Det nya däcket har lagts med en svag lutning in mot husväggen vilket innebär att det samlas vatten där vid regn. Det nya däcket har endast lagts med 2-3 mm avstånd mellan brädorna istället för 4-5 mm. Avståndet till husväggen är 0-5 mm istället för 10-15 mm. Det gamla underliggande däcket visar tecken på rötskador. Soldäcket ger vika genom att varannan bräda hänger ner, skriver han i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Men företaget delar inte mannens syn på arbetet. De skriver i sitt svar på anmälan att skadorna är överdrivna. Man säger att det handlar om ett par brädor som rest sig snarare än skador över hela altanen, samt att det är fullgott avstånd mellan trallen och husvägg. 

- Det är riktigt att kompositdäcket runt poolen har lagts på det befintliga gamla trädäcket. Det finns emellertid ingenting i läggningsanvisningarna som hindrar detta. Det befintliga trädäcket hade i sin tur fullgod ventilation med egen uppbyggnad över mark samt glipor mellan befintliga brädor, vilket i sin tur borgade för att även kompositdäcket skulle erbjudas tillräcklig ventilation, skriver List Byggservice AB.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat allt material och kommer fram till att arbetet bör göras om.

- NN har åberopat ett besiktningsutlåtande som även omfattar flertalet bilder av tralldäcket och de uppkomna skadorna. Nämnden anser att NN har bevisat att tjänsten inte utförts på ett fackmässigt sätt. Uppkomna rötskador får anses bero på att fukt har byggts in och att underliggande konstruktion därför inte har varit anpassad för tralldäcket. Det framkommer även att anvisningar inte har följts vid utförandet.

Företaget rekommenderas därför att göra om jobbet, men denna gången fackmässigt. Det innebär att de bör ta bort nuvarande tralldäck och montera samma sorts tralldäck men med en riktig regelkonstruktion.