Köp en egen svensk ö

Köp en egen svensk ö

Objekt som är arv från kustartilleriet säljs av Fortifikationsverket till privatpersoner, du kan till exempel köpa dig en egen ö.

Vill du bo lyxigt? Varför inte köpa en egen ö? Di.se skriver att Fortifikationsverket sålt flertalet svenska öar till privatpersoner de senaste åren, öar som är arv från kustartilleriet. Enligt tidningen kostar en ö i genomsnitt mellan 4-8 miljoner kronor.

Portföljen med udda objekt som Fortifikationsverket sitter på efter omorganisationer i försvaret ska vara tom innan 2014, vissa av dessa byggnader och marker säljs medan andra lämnas över till exempelvis Naturvårdsverket. Den kan sedan fyllas på med fler objekt ifall det sker fler förändringar i försvaret.

Just nu kan du exempelvis köpa en skärgårdsö i Umeå eller en fastighet med torn och bunker i Karlskrona.

Vad tycker du? Är det okej attt sälja arv från kustartilleriet? Skulle du vilja äga en egen ö?