Kontroversiellt förslag ska få fart på bostadsbyggandet

Stefan Attefall vill se mer regionalt styre för att bostadsbyggandet ska ta fart.

Sverige är för decentraliserat när det kommer till bostadsbyggande, och planeringsprocessen är för rörig enligt bostadsminister Stefan Attefall. Detta uppges vara en av anledningarna till att det byggs för få bostäder. Bostadsministern vill därför se ett mer regionalt tänkande och tillsätter en kommité som ska utreda mer regional makt i planprocessen.

Förslaget innebär i praktiken införandet av ett regionalt organ bestående av politiker från olika partier och nivåer, som kan leda kommunerna i regionen åt samma håll när det kommer till bostadsbyggande. Stefan Attefall menar dock att detta inte kommer att ta ifrån kommunerna all makt, kommunerna kommer även fortsättningsvis att ha ett stort självstyre enligt honom.

– Det är hela den här röran i planeringsprocessen vi måste strama upp och också hitta modeller så att bostadsmarknaden blir mer regional, också ur planeringshänseende, och inte bara ur människors synpunkt, säger Stefan Attefall.

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5613026