Juridik

Konsumentverket vill få ordning och reda inom fastighetsmäkleriet

Bland Konsumentverkets förslag finns ett som man hoppas ska göra att man kommer till bukt med lockpriserna.

Bland Konsumentverkets förslag finns ett som man hoppas ska göra att man kommer till bukt med lockpriserna. Grafik: Konsumentverket.

Många konsumenter tycker att frågor som rör fastighetsmäklartjänster är problematiska och komplicerade, men det vill Konsumentverket ändra på.

Fastighetsmäklartjänster kvalar in som en av de tio mest problematiska när Konsumentverket listar branscher som konsumenterna upplever komplexa och svårjämförda. Myndigheten har nu granskat den här typen av tjänster och tagit fram en rad förslag på åtgärder som skulle göra det enklare för konsumenterna. På listan återfinns bland annat att marknadsvärdet ska listas för objektet tillsammans med utgångspriset och att det ska bli stopp för anonyma bud.

– Bostadsbristen trissar upp både tempot och priserna. Den affär som förmodligen är livets största investering riskerar att bli ett impulsköp med misstag som är svåra och dyra att rätta till i efterhand, säger Cecilia Tisell, generaldirektör för Konsumentverket och Konsumentombudsman. 

I en rapport konstaterar också myndigheten att när det uppstår trubbel är det svårt för konsumenterna att veta vem de ska vända sig till och vem som ska anges som motpart. Detta tror man är en av de bidragande orsakerna till att fastighetsmäklartjänster hamnar så högt upp på listan.

- Det kan vara svårt för en köpare att veta vart kraven ska riktas när det uppstår något fel i affären eller i fastigheten. Ska det vara mot säljaren, mäklaren eller kanske besiktningsmannen? Konsumenter förlorar många prövningar i olika rättsinstanser med anledning av att de riktat kravet mot fel part. Det kan vara en av anledningarna till att endast tre procent av konsumenterna fick rätt i Allmänna reklamationsnämndens fastighetsmäklaravdelning under 2015. Det finns flera instanser som konsumenter kan vända sig till för att få tvisten prövad, men kunskapen om vilka instanser som finns och vilken som passar för den aktuella tvisten saknas ofta, skriver Konsumentverket i rapporten.

Ett av förslagen rör därför en oberoende konsumentbyrå. Dit ska konsumenter kunna vända sig med alla sina frågor som rör bostadsaffärer.

- Konsumentverket bedömer att det finns ett behov av en mer kvalificerad, personlig och opartisk rådgivning för dessa frågor utöver det som ges i dag. Vi föreslår att branschen tillsammans finansierar en konsumentbyrå för att kunna ge oberoende information och stöd för konsumenter i sina roller som spekulant, köpare eller säljare. 

Myndigheten har även förslag rörande bostadsmarknaden generellt sett. Exempelvis vill man att det införs ett bostadsrättsregister där man som köpare direkt kan se om det finns några skulder förknippade med fastigheten man avser köpa.

Samtliga förslag återfinns i årets Konsumentrapport från Konsumentverket. De kan sammanfattas:

  • Inrätta en konsumentbyrå som kan ge oberoende råd och vägledning.
  • Budgivningen ska bli mer transparent. Budgivare måste identifiera sig och budgivningslista ska ges till alla i god tid före köpet avslutas.
  • Fastighetsmäklarinspektionen ska ges rätt att granska fastighetsmäklarföretag (inte bara enskilda mäklare).
  • Sanktionsmöjligheterna bör ses över och Fastighetsmäklarinspektionen ska kunna utfärda föreskrifter.
  • Viktig information bör lämnas mycket tidigare än vad som sker i dag. Det ska framgå tydligt vem som svarar för vilka uppgifter i objektsbeskrivningen. I dag tror många felaktigt att mäklaren har kontrollerat alla uppgifter.
  • Lockpriser ska åtgärdas och Fastighetsmäklarinspektionen ska ta fram en modell för hur man kan räkna fram korrekt marknadsvärde.
  • Fastighetsmäklarlagen ska ses över så att den även innefattar nyproduktion.

Förslag som rör bostadsmarknaden:

  • Översyn och ändrad lagstiftning för bostadsrätter. Ett problem i dag är oklar ansvarsfördelning mellan köpare, säljare och förening vid köpet. Det är också oklart vad som gäller när fel och brister upptäcks senare i bostaden. Behovet av översyn gäller både nyproduktion, vid ombildning till bostadsrätter samt befintliga bostadsrätter.
  • Inför ett centralt och offentligt bostadsrättsregister för att öka tryggheten vid pantsättning. I dag riskerar en köpare att få betala någon annans skulder.