Ekonomi

Konkurserna minskar inom byggindustrin

Konkurserna minskar, och mest minskar de inom byggindustrin.

För femte månaden i rad har konkurserna i Sverige minskat. Totalt minskade de med 4 procent under november månad, och uppgick till 641 stycken. En bransch som varit extra utsatt under lågkonjunkturen är byggbranschen, men även där ser det nu ljusare ut, byggindustrin är nämligen en av de branscher där konkurserna minskat mest.

- Det visar på en återhämtning i ekonomin, såväl internationellt som i Sverige. Näringslivet präglas av ökad optimism samtidigt som privatkonsumtionen starkt bidrar till ökad efterfrågan, säger Roland Sigbladh, marknadschef på UC och fortsätter:

– I storstadslänen finns många företag inom restaurang och byggbranschen och när företagen i de branscherna går allt bättre påverkar det länssiffrorna positivt.