Ekonomi

Konjunkturinstitutet vill se betydligt lägre reporänta

Igår meddelade Riksbanken att reporäntan från och med idag är sänkt till 1,0 procent. Men den reporäntebana som satts var inte alla eniga om, både Karolina Ekholm och Lars E. O. Svensson ville sänka ytterligare för att stimulera svensk ekonomi och minska arbetslösheten. Nu går Konjunkturinstitutet ut med en liknande bedömning som dock sträcker sig ännu längre. De vill se en sänkning till 0,25 procent redan i februari och menar att detta bättre skulle uppfylla målen för inflationen.

I rapporten skriver de: "Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken sänker reporäntan till 0,75 procent i februari 2013. Trots det är resursutnyttjandet lågt och inflationen låg under prognosperioden. Riksbanken bör överväga att sänka reporäntan till 0,25 procent under det första halvåret 2013 och därefter följa en lägre räntebana än den som Konjunkturinstitutet prognosticerar fram till mitten av 2014. En sådan räntebana bedöms leda till en bättre avvägd penningpolitik".

Riskerna med en för lågt satt reporänta är att hushållens skulder ökar och att det bildas prisbubblor på grund av att folk underskattar det framtida ränteläget. Men Konjunkturinstitutet menar att ovannämnda förslag inte medför några sådana risker eftersom den senaste tidens fallande bolåneräntor inte påverkat vare sig skuldsättning eller bostadspriser, hushållens förväntningar går enligt deras undersökningar hand i hand med det förväntade framtida ränteläget.