Kommunerna: Stor brist på hyresrätter men inte hus

Det råder stor brist på hyresrätter men mindre brist på hus enligt Boverkets undersökning. Men Villaägarnas Riksförbund är kritiska.

Landets kommuner har getts möjlighet att svara på en enkät från Boverket och enligt de 289 svaren som kom in anser 85 procent av kommunerna att de har brist på hyresrätter, och då framför allt små sådana. Motsvarande siffra för småhus är 17 procent.

- Vad som är positivt i årets enkät är att antalet kommuner som uppger att det råder balans mellan efterfrågan och tillgång på bostäder. 123 kommuner har balans och det är den högsta siffran på fem år, säger Ulrika Bensköld som är utredare på Boverket.

Men Villaägarnas Riksförbund är kritiska mot enkätresultatet, de menar på att det inte är trovärdigt eftersom ett flertal kommuner, exempelvis Malmö och Göteborg, påstår att det enbart råder brist på hyresrätter. 

- Kommunernas enkätsvar är inte fakta utan tyckande utan underbyggnad. Att det det skulle råda brist på en upplåtelseform men inte i en annan visar att det saknas förståelse för hur en bostadsmarknad fungerar. För att komma åt bostadsbristen krävs en bred flora av boendeformer. Ett nybyggt småhus utlöser dessutom en flyttkedja som ger möjlighet för 4-10 hushåll att flytta till ett boende som passar dem bättre, säger Daniel Liljeberg.