Kommunerna som fortfarande inte testat sitt dricksvatten

Kommunerna som fortfarande inte testat sitt dricksvatten

11 kommuner har, trots uppmaningar, fortfarande inte återkommit till Livsmedelsverket.

Flera dricksvattentäkter har fått stängas på grund av att det läckt ut perflourerade alkylsyror i dem, vilket gjort att Livsmedelsverket krävt in tester från samtliga kommuner för att se så att problemet inte är mer utbrett. Trots detta har elva kommuner fortfarande inte återkommit till myndigheten. Dessa kommuner ska ha uppmanats flera gånger, och nu väljer Livsmedelsverket att utfärda ett föreläggande.

- Jag är bekymrad över att kommunerna i så stor omfattning inte har svarat på enkäten. Ytterst finns det en risk för att medborgarna omedvetet utsätts för hälsorisker, säger Stig Orustfjord, Livsmedelsverkets generaldirektör.

De kommuner som får förläggande är:

 • Bjurholm
 • Boden
 • Flen
 • Haparanda
 • Härjedalen
 • Oxelösund
 • Partille
 • Sydnärkes miljönämnd
 • Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
 • Vansbro
 • Åsele

Ett föreläggande är den skarpaste formen av åtgärd som Livsmedelsverket kan ta till. Kommunerna har dock fått till 1 september på sig att återkoppla.

- Perfluorerade alkylsyror från brandövningsplatser har förorenat dricksvatten, och halterna har i några fall varit mycket höga. De här ämnena kan på lång sikt påverka hälsan negativt. Det är därför av största vikt att alla kommuner tar problemet på allvar och de verkligen ser till att dricksvattnet är säkert, säger Peter Brådenmark, enhetschef på Livsmedelsverket.

Perfluorerade alkylsyror lagras i kroppen och kan på längre sikt ge negativa effekter på hälsan, så som påverkan på sköldkörteln, levern, fettomsättningen och immunförsvaret. Du bör därför få i dig så små mängder som möjligt.