Kommuner brister i kontroll av dricksvattnet

Trots att vissa dricksvattenanläggningar bör kontrolleras årligen är det få anläggningar som faktiskt kontrolleras.

Kommunerna runtom i landet får hård kritik från Livsmedelsverket. En granskning visar att knappt en tredjedel av dricksvattenanläggningarna i Sverige analyserades 2012, och av de som bör kontrolleras årligen fick endast hälften ett besök. 

- Nuvarande nivå på myndigheternas kontroll av dricksvattenanläggningarna är oacceptabel. Under de senaste åren har det skett flera händelser där dricksvattnet blivit förorenat, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Stig Orustfjord.

Nyligen uppdagades det att anläggningar i Kallinge, Uppsala och Botkyrka innehöll vatten förorenat av perfluorerade alkylsyror i sådan grad att de fick stänga ner. 

- Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och en hörnsten i ett väl fungerande samhälle. Kontrollerna av dricksvattenanläggningar måste göras för att vi ska ha bra och säkert vatten i våra kranar, säger Stig Orustfjord.

Siffrorna från Livsmedelsverkets undersökning visar att 57 procent av de anläggningar som faktiskt kontrollerades hade någon form av avvikelse, och i 51 av fallen utfärdades sanktioner. De vanligaste orsakerna till sanktioner var brister i vattenkvalitet, och brister i infrastruktur så som lokaler och utrustning, rengöring och information.