Kommun köper medlartjänst för att lösa vedeldningskonflikt

Konflikten om vedeldning i Uddevalla trappas upp och kommunen kallar nu in en medlare för att de på egen hand inte kan lösa ärendet.

För några veckor sedan skrev vi om en konflikt i Uddevalla i Västra Götaland där flera grannar rykt ihop angående vedeldning. Konflikten har nu trappats upp och miljökontoret i kommunen har kallat in en professionell medlare eftersom de känner att de inte längre kan hantera ärendet själva.

Bråket handlar om att en av grannarna inte vill att det ska få eldas alls eftersom denne lider av sensorisk hyperreaktivitet men denne kan tänka sig att grannarna får elda en gång per vecka när det inte är sommar, medan övriga grannar vill kunna elda obegränsat. Länsstyrelsen kom fram till att de skulle få elda fyra timmar om dagen två gånger i veckan. Det beslutet, skriver Bohuslanningen.se, har överklagats från samtliga parter till mark- och miljööverdomstolen och stämningen är så pass hetsk att en medlare kallats in. Förhoppningen från kommunens sida är att ärendet på så sätt ska lösa sig och att kommunen då får en bättre arbetsmiljö igen på köpet.