Juridik

Kommun får bakläxa för dåligt underlag i beslut om vite

Konflikten utspelar sig i Markaryd.

Konflikten utspelar sig i Markaryd. Grafik: Google Maps.

En husägare i Markaryd kommer, i alla fall tillfälligt, undan rivning och straffavgifter för sitt altanbygge tack vare kommunens missar.

En husägare i Markaryd har hamnat i träta med kommunen efter att han byggt en altan över en jordkällare. Kommunen har beslutat att mannen måste riva trädäcket, betala byggsanktionsavgift för ett staket som de menar står på deras mark samt betala tillsynsavgift för deras besök. Men länsstyrelsen tycker annorlunda.

I ett beslut river länsstyrelsen upp nästan samtliga punkter som kommunen slagit ner på. Inte för att de nödvändigtvis har fel i sak, men för att deras beslutsunderlag är undermåligt. Bland annat tar kommunen stöd av fel lagparagraf då de motiverar varför mannen måste riva trädäcket.

- Ett föreläggande kan inte fattas med stöd av 9 kapitlet, 30 paragrafen i plan- och bygglagen, som stadgar när bygglov ska ges. Det framgår inte heller av beslutet vem som ska utföra rivningen, inom vilken tid rivningen ska utföras, eller på vilka grunder, skriver länsstyrelsen.

Vidare anmärker de på att kommunen inte har lagstöd att ta ut den tillsynsavgift på 5 933 kronor som de debiterat husägaren för, ej heller byggsanktionsavgiften på 3 212 kronor. Den senare, skriver de, måste motiveras med en lagparagraf, vilket inte gjorts.

Därmed behöver inte husägaren vare sig riva trädäcket eller betala några straffavgifter. Han riskerar heller inget vite om han låter trädäcket stå kvar.

Källa: Smålänningen