Kartläggning: Så är besökarna på Byggahus.se

Runt en kvarts miljon människor besöker Byggahus.se varje vecka, och i augusti passade vi på att fråga er lite om er själva och era hus. 1 459 personer svarade och nu vet vi mer om vilka ni är.

Samtidigt som vi genomförde enkäten på Byggahus.se fick undersökningsföretaget Norm i uppgift att intervjua 1 005 slumpade personer som tillsammans utgör ett riksrepresentativt urval av villaägare i Sverige. Medan endast 3 procent av besökarna på Byggahus.se uppgav att de inte gör något arbete själva alls vid en renovering, så svarade hela 19 procent ur den riksrepresentativa gruppen samma sak. Den typiske besökaren på Byggahus.se är med andra ord en person som mer ofta än snittet vågar sig på arbeten i hemmet.

Detta blir extra tydligt när vi frågar om elarbeten i hemmet utförda utan behörighet. 34 procent av besökarna på Byggahus.se har vågat sig på detta trots att det är olagligt, medan endast 13 procent från det riksrepresentativa urvalet svarar samma sak.

Den typiske besökaren på Byggahus.se bor i ett hus med en stor tomt. 60 procent av de svarande har större tomt än 1001 kvadratmeter. Bland svenska villaägare i allmänhet har 43 procent en så stor tomt. Huset man äger är dessutom vanligen dyrare än det som utgör genomsnittet i riket. 70 procent av våra besökare äger ett tillhörande garage, medan 45 procent är genomsnittet för riket. Det är då vanligen ett enkelgarage, men 20 procent har valt ett dubbelgarage.

Många av Byggahus besökare har läst vidare efter gymnasiet, 49 procent (46 % riket) och har en högre inkomst än deltagarna i det riksrepresentativa urvalet. En stor del av er arbetar med IT. Men även arbeten inom byggsektorn, research och utveckling samt inom industrin är vanligt förekommande. Endast 4 procent uppger att de inte arbetar alls, samma siffra inom det riksrepresentativa urvalet är 14 procent.

Slutligen är det fler av besökarna på Byggahus som har städhjälp hemma än rikssnittet. 10 procent uppger att de nyttjar städhjälp, samma siffra i det riksrepresentativa urvalet är 6 procent.

Känner du igen dig?