Ekonomi

Kan bli lurad på byggfelsförsäkringen

Kan bli lurad på byggfelsförsäkringen

Villaägarnas Riksförbund har hittat en lucka i lagen som gör att krisande byggbolag kan annullera din byggfelsförsäkring eller färdigställandeskydd, utan din vetskap. Nu kräver förbundet att regeringen snabbehandlar en stopplag som förbjuder återbetalningar av premier utan konsumentens godkännande.

Det är vanligt att entreprenören eller husfirman ser till att det tecknas en byggfelsförsäkring för sin kunds räkning och premien för nybyggnation brukar vara mellan 20 000 och 30 000 kr. Om företaget riskerar att gå i konkurs kan det med den här luckan i lagen säga upp din försäkring och få premierna återbetalda, utan att behöva meddela dig. Den som bygger småhus kan i slutändan förlora miljonbelopp.

– Varslen duggar tätt i byggbranschen så det är angeläget att denna möjlighet omedelbart täpps till. Vi anser att riksdagen måste snabbehandla en stopplag som hindrar byggentreprenörer och husleverantörer från att säga upp byggfelsförsäkringen och färdigställandeskyddet i förtid och få premierna återbetalda, säger förbundsjuristen Pär Wikingsson på Villaägarnas Riksförbund i ett pressmeddelande.

Återbetalning kan hindras om det som i ett av försäkringsbolagens villkor finns förbud mot uppsägning av försäkringarna eller när konsumenten avtalat med byggbolaget om att försäkringarna inte får sägas upp. Ett annat sätt är att konsumenten helt enkelt själv betalar in premierna och är försäkringsbolagets avtalspart.

I dagsläget är det bara två försäkringsbolag som tecknar byggfelsförsäkringar. Hos Bostadsgaranti har man redan infört ett förbud mot uppsägning av försäkringarna. Hos GarBo finns inte motsvarande förbud (2008-12-18).

Lagen om byggfelsförsäkring omfattar all nybyggnation av småhus, permanent- såväl som fritidshus. Dessutom finns det i lagen ett krav på färdigställandeskydd för småhus.

Färdigställandeskyddet ska täcka extra kostnader för att slutföra husbygget, om byggbolaget går i konkurs under byggtiden eller av annat skäl inte klarar att bygga klart huset.

Denna artikel kan kommenteras här.

Läs mer: