Juridik

Kaliber granskar fällda besiktningsmän

Överlåtelsebesiktningar granskade av Kaliber.

Överlåtelsebesiktningar granskade av Kaliber. Foto: Marlén Eskilsson

Av 40 fällda besiktningsmän var hälften godkända hos SBR och 19 stycken kom från ett av de största besiktningsföretagen.

Samtliga överlåtelsebesiktningar hos Allmänna Reklamationsnämnden senaste 5 åren har granskats av P1-programmet Kaliber, som i ett timslångt program ställer sig frågan vilket skydd du som husägare egentligen har när besiktningsmannen gjort fel. 

När det kommer till dolda fel och liknande har du som konsument ett tioårigt skydd gentemot säljaren. Men många av felen är inte dolda, utan sådana som kan upptäckas med en så kallad okulär besiktning, och då förlitar sig de flesta husköparna på en besiktningsman för att bättre kunna uppfylla undersökningsplikten. Men konsumentskyddet är inte lika starkt när det kommer till husbesiktningar. Där måste felet upptäckas inom två år från det att besiktningen genomförts, därefter har skyddet löpt ut.

I programmet får vi lyssna till Marcus som är en av de som drabbats negativt på grund av det här. Hans besiktningsman, från välkända och populära Anticimex, missade en felmonterad golvbrunn. Vattenskadan upptäcktes sedan för sent, och Marcus får därför själv stå för de 200 000 kronor som renoveringen kostar.

Anticimex har för övrigt för 19, av de 40 fällningar som skett de senaste åren i ARN, på sitt samvete. Dessutom är det endast 1 av dessa besiktningsmän som uppges ha varit godkänd av SBR. 

Marcus vet inte vad hans besiktningsman hade för utbildning.

- Jag har kvar visitkortet här, men där står bara hans namn. Jag vet inte vad han har för kompetens. Jag utgick från att Anticimex skickar kompetent personal. Du skickar inte mig till kungliga operan för att göra en balett, jag är inte professionell nog. Då förutsätter jag att de inte skickar en sån yrkesperson hit, säger han.

Totalt, av samtliga Anticimex besiktningsmän, är bara 6 godkända hos SBR. Anticimex försvarar sig med att de har en egen utbildning för sina besiktningsmän, men säger dock efter Kalibers granskning att de startat en process för att låta en tredje part certifiera företagets besiktningsmän, och att de inlett en översyn av överlåtelsebesiktningarna.

Granskningen som Kaliber genomfört visar att av drygt 40 fällningar, utgör cirka hälften besiktningsmän utanför yrkesorganisationen SBR Byggingenjörer - i Sverige får nämligen vem som helst kalla sig besiktningsman. Enligt uppgift hos Kaliber är cirka 180 stycken godkända av SBR, och endast 50 stycken av dessa certificerade. 

Konsumentverket skulle vilja att konsumentskyddet stärks när det kommer till besiktningar.

– Det skulle ge en ökad trygghet. Säg att det utsträcks till tio år då har man samma möjlighet att vända sig till besiktningsmannen om den gjort något fel som man har att vända sig till säljaren om dolda fel, säger Daniel Gustafsson, jurist hos Konsumentverket.

Varken nuvarande eller föregående regering tycker dock att det behövs ett förstärkt skydd. Frågan utreddes 2009 men ledde inte till några förändringar.

– Man kan ju fråga sig varför just hantverkare ska ha större krav på sig med reklamationsfristen än vad en besiktningsman eller advokat eller vem som gör en så kallad immateriell tjänst. Absolut vore det önskvärt om det gick att vända sig mot en besiktningsman en längre tid, säger Daniel Gustafsson.

Justitieminister Morgan Johansson vill inte uttala sig i programmet, han lämnar bara, via sin pressekreterare, en kort skriftlig redovisning över varför lagen inte ändrades 2009.

Lyssningstips: Kaliber - Om en husbesiktning som gick snett, och en granskning av husägares skydd