Kakelexpressen felaktigt publicerad på Svarta listan

Ett misstag hos Allmänna reklamationsnämnden ledde till att Kakelexpressen AB felaktigt hamnade på Byggahus Svarta lista.

Idag har Kakelexpressen AB i Arlöv (ärendenummer 2012-00346) tagits bort från Byggahus Svarta lista över företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Att Kakelexpressen AB låg med i vår Svarta lista berodde på en felaktig registrering hos ARN och felet är nu korrigerat. Vi ber om ursäkt för alla eventuella bekymmer publiceringen kan ha orsakat Kakelexpressen.

Byggahus.se strävar efter att all information vi publicerar ska vara helt korrekt.