Juridik

Justitiekanslern kritiserar Lantmäteriets handläggningstider

Lantmäteriet får kritik av JK på grund av långsamma handläggningstider.

Lantmäteriet får kritik av JK på grund av långsamma handläggningstider.

Det tog två år för en fastighetsägare att få klart fastighetsbildningen hos Lantmäteriet.

Lantmäteriet får kritik av Justitiekanslern efter att det tagit dem två år att få klart ett ärende om fastighetsbildning. Fastighetsägaren ansökte om fastighetsbildning i maj 2014, men processen påbörjades inte förrän i september 2015. Efter en tid av aktivitet gick förrättningslantmätaren i pension. 

- Av utredningen framgår att det tog ca ett år och nio månader från det att JWs ansökan kom in till Lantmäteriet till dess att en förrättningslantmätare påbörjade handläggningen av ärendet. Även i tiden därefter har det förekommit en period av inaktivitet om ca fyra månader, i väntan på att ärendet skulle fördelas till en ny förrättningslantmätare, skriver Justitiekanslern.

Lantmäteriets försvar är att det varit ett komplicerat ärende och att eftersom den som hade hand om det hann gå i pension blev det extra komplicerat. De kunde inte tillsätta en ny förrättningslantmätare på ärendet förrän hösten 2016 eftersom det råder brist på rutinerade förrättningslantmätare.

Men Justitiekanslern säger att även om detta må vara korrekt i sak är det fortfarande inte är godtagbara ursäkter. Så pass långa handläggningstider kan till och med stå i strid med Sveriges konventionsrättsliga åtaganden. 

Lantmäteriet uppger att de arbetar på att förbättra handläggningstiderna.

- Jag förutsätter att Lantmäteriet ser till att det aktuella ärendet kan avslutas och att myndigheten fortsätter och intensifierar arbetet för att säkerställa rimliga handläggningstider och undvika perioder av inaktivitet, skriver Justitiekanslern.