Juridik

Inte kommunens fel att husbygget gick åt pipan

Ett par i Perstorp, som stämt kommunen för att de fått påbörja sitt husbygge, får domen emot sig.

Helsingborgs tingrätt valde inte att yrka bifall till parets krav på 2 miljoner kronor för det husbygge som ledde till byggstopp och mängder av byggfel. Perstorps kommun ska, enligt tingsrättens dom, ha utfört alla de moment som ska säkerställa ett bra husbygge, och slipper både skadeståndskrav och sina egna rättegångskostnader.

Paret valde att stämma kommunen i samband med att deras husbygge visade sig ha väldiga konstruktionsfel. Kommunen utfärdade byggstopp, men paret ansåg att de aldrig borde ha fått påbörja bygget över huvud taget. De anser att kommunen brustit i sina rutiner när de gett dem startbesked trots att det saknades byggfels- och färdigställandeförsäkring och trots att hantverkaren inte var ackrediterad - vilket undersöktes först i efterhand. 

Tingsrätten anser dock att kommunen gjort allt de kunnat för att säkerställa ett bra husbygge. De ska vid upprepade tillfällen ha försökt kräva in försäkringsbevis. Tingsrätten menar på att det var byggherrens ansvar att skaffa försäkring och kolla upp byggföretaget, som även agerat kvalitetsansvarig.

Paret åläggs nu att betala kommunens rättegångskostnader på 365 000 kronor.

– Vi är chockade över domstolens beslut. För vår del är det inte över än, säger paret till Helsingborgs Dagblad.