Juridik

"Inte ansvarig för beställning som gjorts av hennes man"

En bergvärmeanläggning, dock ej den i artikeln.

En bergvärmeanläggning, dock ej den i artikeln. Foto: Nibe.

Företag stämde fastighetsägare för att få ersättning för installerad bergvärmeanläggning, men förlorade.

En kvinna i Norrbotten vinner nu slutgiltigt mot ett företag efter att de stämt henne i tingsrätten för att inte ha betalat den bergvärmeanläggning de installerat i hennes hus. Anläggningen, som kostade 230 000 kronor, beställdes av hennes man som sedan valde att inte betala för den. 

Eftersom anläggningen beställdes av mannen - inte av kvinnan som är fastighetsägare - bör mannen anses ha betalningsansvar enligt både kvinnan och mannen ifråga. Det håller tingsrätten med om. De menar på att mannen under ed varit tydlig med att det är han som är avtalspart och den som beställde installationen för sin egen räkning.

- Det finns inget särskilt som tyder på att NN har lämnat osanna uppgifter i förhöret. Tvärtom torde omständigheten att han faktiskt påtar sig betalningsansvar för anläggningen tyda på att han inte ljuger. Det bör vara ganska ovanligt att någon lämnar falska uppgifter i syfte att bli betalningsansvarig, skriver de.

Att företaget i första hand hävdar att kvinnan var avtalspart genom "kombinations- eller toleransfullmakt", och i andrahand att hon gjort otillbörlig vinst på den, hjälper inte. Tingsrätten anser att inga av dessa kriterier uppfylls.

Beslutet överklagades till hovrätten som höll med tingsrätten. Högsta domstolen har därefter valt att inte pröva fallet.