Juridik

Inget avdrag på köpeskilling vid enstegstätad putsfasad

Inget avdrag på köpeskilling vid enstegstätad putsfasad

Högsta instans avgör, det är inte hussäljarnas fel att fasaden har fuktproblem.

Den tidigare ägaren till ett hus med enstegstätad putsfasad som visat sig ha fuktproblem, bär inte ansvaret för felet och ska därför heller inte betala tillbaka en del av köpeskillingen, det meddelar Högsta domstolen.

Fasadkonstruktionen uppges ha varit vanlig under 80-talet och bygget följde därför rådande byggnormer. Ansvaret för fasaden kan heller inte åläggas hussäljaren utan ska istället hamna på byggentreprenörens axlar menar domstolen.

Paret som köpte huset hade begärt att köpeskillingen skulle sättas ned med 450 000 kronor. De fick tingsrätten mot sig, men hovrätten dömde sedan i deras favör. I och med avgörandet i Högsta domstolen har processen nått sitt slut, och paret måste dessutom betala motpartens rättegångskostnader.

Källa: Skånska Dagbladet