Ekonomi

Ingen lugn sommar för huspriserna

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Källa: SCB.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Källa: SCB.

Huspriserna ökade kraftigt under sommaren visar färsk statistik från SCB.

Trots att sommaren brukar vara en lugn period försäljningsmässigt har huspriserna fortsatt att öka. På årsbasis har de ökat med 10 procent, och mellan maj-juli och tremånadersperioden före blev ökningen 4 procent enligt Statistiska Centralbyrån.

Störst ökning var det i Jämtland som redovisar +12 procent i statistiken. Tvåa på listan är Gotland med +7 procent, och därefter Dalarna och Örebro med +6 procent. Totalt ökar huspriserna i 18 av landets 21 län.

De enda län som inte redovisar en ökning är Halland och Kalmar, där backar istället priserna med 1 procent - i Blekinge ligger de oförändrade.

Även storstäderna visar plus i statistiken. Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har +4, medan Stor-Malmö ökar med +2.