Ekonomi

Ingen lugn sommar för huspriserna

Huspriserna ökade kraftigt under sommaren visar färsk statistik från SCB.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Källa: SCB.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet. Källa: SCB.

Trots att sommaren brukar vara en lugn period försäljningsmässigt har huspriserna fortsatt att öka. På årsbasis har de ökat med 10 procent, och mellan maj-juli och tremånadersperioden före blev ökningen 4 procent enligt Statistiska Centralbyrån.

Störst ökning var det i Jämtland som redovisar +12 procent i statistiken. Tvåa på listan är Gotland med +7 procent, och därefter Dalarna och Örebro med +6 procent. Totalt ökar huspriserna i 18 av landets 21 län.

De enda län som inte redovisar en ökning är Halland och Kalmar, där backar istället priserna med 1 procent - i Blekinge ligger de oförändrade.

Även storstäderna visar plus i statistiken. Stor-Stockholm och Stor-Göteborg har +4, medan Stor-Malmö ökar med +2.