"Ingen konkurrens mellan Sveriges byggkoncerner"

En professor på KTH riktar skarp kritik mot Sveriges största byggkoncerner.

Sveriges fyra största byggkoncerner bygger få bostäder trots att efterfrågan är stor. Jämfört med våra nordiska grannländer bygger vi hälften så många bostäder per 1 000 invånare. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan, säger till Dn.se att han tror att det beror på att de stora byggkoncernerna vill upprätthålla de höga priserna på fastigheterna - så länge det skriks efter bostäder går det att ta bra betalt för dem. På så sätt gör de stora vinster.

Skanska bemöter kritiken i artikeln med att företaget är försiktiga in i lågkonjunkturen eftersom de inte vill stå med tomma, osålda bostäder. Han tror också att prisfallet inte är så stort eftersom branschen är bra på att sätta rätt priser.

Källa: DN