Ekonomi

IMF vill införa amorteringskrav

Det byggs för få bostäder och vi har för höga skulder, IMF föreslår bland annat amorteringskrav som en lösning.

Den genomsnittliga amorteringstiden i Sverige är 140 år enligt Internationella Valutafonden, IMF. I sin årliga genomgång av svensk ekonomi skriver fonden bland annat att ett amorteringskrav bör införas för att komma tillrätta med detta och minska riskerna med hushållens höga skuldbörda. De nämner även höjd fastighetsskatt och sänkt avdrag för räntor på bolån som framtida verktyg för att kontrollera ekonomin.

Fonden skriver även att det är ett problem att det byggs så få bostäder, framför allt i storstäderna. De går på samma linje som regeringen och önskar förenklade byggregler och konkurrensåtgärder i byggsektorn.

De skriver även att det framöver kan bli aktuellt att sänka bolånetaket, som idag är 85 procent, till 75 procent.