Ekonomi

Idag lämnas förslaget på ny fastighetsskatt till regeringen

Det förslag på ny fastighetsskatt som vi på Byggahus skrev om i maj lämnas idag över till Anders Borg. I maj var det Villaägarnas riksförbund som fått nys om det nya förslaget genom att de haft insyn i utredningen och de sågade det vid fotknölarna

Förslaget innebär att fastighetsskatten istället ska bygga på din bo- och tomtyta, du kommer således att skatta per kvadratmeter. Det föreslås även att taket för beskattning höjs till 10 000 kronor i storstadsregioner, istället för nuvarande 6 825 kronor. I glesbygdskommuner föreslås det hamna på 6 450 kronor och i regioner däremellan föreslås 9 600 kronor.

Om förslaget blir av kan det komma att träda i kraft i januari 2014 och då tillämpas vid fastighetstaxeringen 2015.