Ekonomi

Idag gäller nya regler för andrahandsuthyrning

De nya reglerna för andrahandsuthyrning träder i kraft idag och kan leda till betydligt högre hyror.

Idag börjar de nya reglerna för andrahandsuthyrning av hus, bostads- och ägarrätter att gälla. Reglerna gör gällande att den som hyr ut sin bostad numera kan ta mer betalt - hyran utgår inte längre från likvärdiga bostäder i området utan från kapital- och driftkostnader.

Konsumentverkets exempel på beräkning av hyran: En bostadsrättslägenhet som är värd 2 miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Månadsavgiften till föreningen är 4 500 kr. Detta ger: 2 000 000 x 0,04/12 + 4 500 = 11 167 kronor.

Ytterligare en skillnad är att hyresgästen numera inte kan få ut pengar för en av Hyresnämnden beslutad för hög hyra retroaktivt, istället gäller den lägre hyran från och med det datum som beslutet fattas.

Enligt en analys som Hyresgästföreningen gjort kan hyran för en etta komma att dubbleras framöver på grund av regeländringen. En etta i centrala Stockholm skulle i så fall, om analysen är korrekt, i genomsnitt kosta 10 300 kronor i månaden istället för de 5 440 kronor den kostar idag. Regeringen menar å andra sidan att regeländringen löser en bit av bostadsbristproblematiken i och med att det öppnar upp för att fler ska vilja hyra ut sina lägenheter och hus. 

De nya reglerna gäller inte hyresrätter.